Skolor och kommuner

AI är en teknologi som påverkar vårt samhälle på många olika sätt och det är viktigt att förstå dess potential och hur det kan användas för att förbättra våra liv.

Biljon har som syfte att främja kunskap om AI och dess tillämpningar och tillämpningsområden, precis som på 90-talet när det handlade om Internet och IT (som alltså inte var en fluga). Som pionjärer med en passion för teknisk utveckling, är det viktigt för oss att dela vår kunskap och erfarenhet med samhället och särskilt med nästa generation av ledare och samhällsmedborgare.

Föreläsning 8,500 kr (exkl. moms)

I den här föreläsningen, på 40-60 minuter, kommer vi att utforska de olika användningarna av AI i utbildningen och hur det kan bidra till att skapa en mer inkluderande och effektiv inlärningsmiljö. Vi kommer att titta på hur AI kan användas för att individanpassa inlärning, stödja elever med olika behov och underlätta kommunikation mellan elever och lärare.

Vi kommer också att diskutera hur AI kan användas för att förbättra undervisningsmetoder och hjälpa lärare att identifiera och åtgärda svårigheter som elever kan ha med en viss koncept eller ämne. Dessutom kommer vi att titta på hur AI kan användas för att förbättra skoladministrativa processer, såsom schemaläggning, betygshantering och studenthantering.

Genom att delta i den här föreläsningen kommer du att få en inblick i de olika sätten som AI kan användas för att förbättra utbildningssystemet och öka elevernas engagemang och prestationer. Vi tror att AI kommer att ha en enorm inverkan på utbildningens framtid och vi är glada över att kunna dela våra insikter med dig och din organisation.

Vi utgår från vetenskapliga undersökningar i ämnet från både föreläsaren och forskare på MIT, Harvard och Stanford, samt NASA. Vi tittar även närmare på förslagen om nya EU-lagar för AI.

Passa på att fortbilda personalen och lärarna redan nu så att din kommun och skolor ligger i framkant. Vi erbjuder även kurser för lärare och skolledare. Här kan du se ett av våra upplägg på en sådan kurs.

Bästa hälsningar från Biljon-teamet!