Våra medarbetare

Om Oss VD Nick Olsson

Nick Olsson

VD och digitaliseringsexpert

Som VD och expert på digitalisering och AI-implementering kan Nick göra ert arbete mer effektivt och enklare, med fokus på mindset och minskad stress hos anställda.

Bild på logistikexpert James Brocka

James Brocka

Expert inom logistik och infrastruktur

Med sin expertis inom logistik och infrastruktur effektiviserar James arbetsprocesser och förbättrar effektiviteten inom logistiksektorn.

Bild på Valdi Ivancic - expert inom pedagogik och teknik

Valdi Ivancic

Expert inom pedagogik och teknik

Visionär entreprenör och föreläsare som kan hjälpa dina medarbetare och ledning att tänka i nya banor.