Myndigheter

Artificiell Intelligens (AI) är en teknik som växer snabbt och som nu också används alltmer inom myndigheter. Myndigheter kan använda AI-teknik på många olika sätt för att effektivisera och förbättra sina verksamheter. Genom att använda AI-teknik kan myndigheter hantera stora mängder data och information på ett effektivt sätt, och också ta bättre beslut baserat på insamlade data. Det kan också bidra till att minska kostnaderna och öka produktiviteten. Det är därför viktigt att myndigheterna fortsätter att utforska och implementera AI-teknik i sin verksamhet för att dra nytta av dessa fördelar.

Vi erbjuder därför föreläsningar på hur myndigheter kan använda sig av AI på ett mer effektivt och öka den demokratiska dialogen med invånarna.

Föreläsning 25,000 kr (exkl. moms)

I den här föreläsningen, på 120 minuter, kommer vi att utforska de olika användningsområdena av AI i myndigheternas verksamhet och hur det kan bidra till att skapa en mer effektiv och inkluderande organisation. Vi kommer att titta på hur AI kan användas för att automatisera rutinuppgifter, stödja beslutsfattande och förbättra kommunikationen med medborgarna.

Vi kommer också att diskutera hur AI kan användas för att förbättra myndigheternas processer och hjälpa tjänstemän att identifiera och åtgärda problem i en verksamhet. Dessutom kommer vi att titta på hur AI kan användas för att förbättra serviceprocesser, såsom kundtjänst och informationshantering.

Genom att delta i den här föreläsningen kommer du att få en inblick i de olika sätten som AI kan användas för att förbättra myndigheternas verksamhet och öka effektiviteten och servicegraden för medborgarna. Vi är övertygade om att AI kommer att ha en enorm inverkan på myndigheternas framtid och vi är glada över att kunna dela våra insikter med dig och din organisation.

Vi utgår från vetenskapliga undersökningar i ämnet utifrån forskare vid olika internationella universitet och instanser som Harvard, Stanford och myndigheter i olika länder. Vi tittar även närmare på förslagen om nya EU-lagar för AI.

Passa på att fortbilda personalen och tjänstemännen redan nu så att din myndighet ligger i framkant.

Bästa hälsningar från Biljon-teamet!