Högskolor & Universitet

Artificiell Intelligens (AI) har funnits bland oss en längre tid, men det är först nu som många fått upp ögonen för AI. Det är alltifrån hur man ska förhålla sig till teknologin till hur man behärskar den genom att vara med och kontrollera genom att bygga framtiden.

På BILJON har vi tagit fram kurser som passar olika behov. Vi anpassar självfallet till just Din högskolas och utbildnings behov. Här är några exempel på innehåll för studenter som genomgår våra kurser.

AI för studenter och yrkesverksamma som vill ha en allmän förståelse – 5 högskolepoäng

 • Introduktion till AI: Historia och grundläggande koncept
 • Vägledd inlärning: linjär regression, logistisk regression och beslutsträd
 • Individuellt och grupp: etik och rättsliga aspekter av AI
 • Djup inlärning: neurala nätverk och konvolutionella neurala nätverk (ihoplänkade neurala nätverk)
 • Tillämpningar av AI: bildigenkänning, röstigenkänning och naturligt språkbehandling

AI för projektledare, beslutsfattare och tekniska chefer – 15 högskolepoäng

 • Grundläggande matematik och statistik för AI
 • Fördjupad studie av maskininlärningsmetoder: övervakad, oövervakad och förstärkningsinlärning
 • Optimering och gradientmetoder
 • Neurala nätverk: arkitekturer, träningsmetoder och lösningar för vanliga problem
 • Vägledd inlärning: klustringsalgoritmer och dimensionell reduktion (kräver en viss förkunskap inom matematik och datavetenskap)
 • Tillämpningar av AI: databaser, spel och autonoma fordon
 • Etik och rättsliga aspekter av AI

AI för utvecklare och programmerare som bygger nya applikationer – 30 högskolepoäng

 • Maskininlärningsalgoritmer: principer, analys och tillämpning (kräver förkunskaper motsvarande matematisk analys 2 och minst ett programmeringsspråk som tex Python)
 • Djup inlärning: fördjupad studie av arkitekturer, modeller och applikationer
 • AI för Big Data: hantering och analys av stora datamängder
 • Kognitiva system: tänkande, inlärning och interaktion
 • Tillämpningar av AI inom medicin och hälsa
 • Avancerade ämnen inom AI: reinforcement learning, generativa modeller och adversarial learning

Våra lärare som undervisar i AI har en gedigen kunskapsbas och kompetens inom ämnet, oavsett om det har förvärvats genom forskning eller erfarenhet från industrin med både djupgående förståelse för teori och avancerade koncept inom området som praktisk erfarenhet med en större förståelse för hur AI tillämpas i verkliga scenarier och i praktisk användning. Dessutom har de god pedagogisk kompetens och förmågan att kommunicera AI-koncept och teknologin på ett tydligt och förståeligt sätt för studenterna.

För mer information om kursupplägg och innehåll, kontakta oss genom kontaktformuläret nedan.