Grundskolor och gymnasiet

Grundskolor och gymnasiet

Kurser som vi erbjuder

Att främja användningen av AI i undervisningen kan verkligen ha många fördelar för elevernas inlärning och berika undervisningsupplevelsen. Det är dock viktigt att kommunicera och diskutera dessa fördelar och möjligheter med lärare och skolledare för att öka medvetenheten och skapa en positiv inställning till AI i undervisningen. Våra kursledare är erfarna lärare som även har många års erfarenhet av att arbeta med digitalisering i skolan och AI.

Här är ett upplägg på en av våra kurser som kan vara till hjälp för att inse fördelarna med AI i undervisningen:

  1. Utbildning och kunskapsdelning: Vi organiserar workshops, seminarier eller utbildningssessioner där lärare och skolledare kan lära sig mer om AI och dess tillämpningar inom undervisning. Vi delar exempel på framgångsrika användningar av AI i andra skolor eller utbildningsmiljöer.
  2. Konkreta fördelar: Genom att lyfta fram specifika fördelar med AI i undervisningen, såsom anpassad inlärning, snabbare återkoppling, ökad elevengagemang eller tillgång till rika digitala resurser visar vi konkreta exempel och case studies som illustrerar hur AI kan förbättra undervisningen.
  3. Testa och utvärdera: Vi erbjuder lärare och skolledare möjligheten att testa AI-baserade verktyg eller plattformar i mindre skala. Det kan ge dem förstahandsupplevelse av hur AI kan fungera i praktiken och hur det kan gynna eleverna.
  4. Tydliggörande av lärarrollen: När vi lyfter fram AI så syftar vi inte på att ersätta lärare, utan snarare att komplettera och stödja deras arbete. Lärarens expertis och mänskliga interaktion betonas fortfarande och är avgörande för att skapa meningsfulla lärandemiljöer och att guida eleverna.
  5. Hantera oro och frågor: Många kan ha oro och frågor kring AI, till exempel kring integritet, rättvisa och tillförlitlighet. Vi besvarar dessa frågor och visar på hur man kan hantera och adressera sådana oro.

Genom att kommunicera tydligt, dela relevant information och visa på verkliga fördelar kan vi hjälpa till att öka medvetenheten och acceptansen för AI i undervisningen. Tillsammans kan vi utnyttja teknikens potential för att förbättra inlärning och stärka utbildningssystemet.

Kursen lämpar sig för minst en halvdag (gärna heldag). Kontakta oss för tid och prisuppgifter.

Bästa hälsningar,
Biljon-teamet