Fackförbund

Artificiell Intelligens (AI) är en teknik som förändrar arbetsmarknaden i grunden. Oavsett vilken bransch eller yrkesgrupp man tillhör kommer AI att påverka arbetsuppgifterna framöver. Det är därför viktigt att fackförbundet tar initiativ och satsar på att utbilda sina medlemmar om AI, för att de ska vara väl rustade för den snabbt föränderliga arbetsmarknaden.

Vi erbjuder föreläsningar om hur AI kommer att påverka olika yrkesgrupper och hur man kan förbereda sig för de förändringar som kommer. Våra föreläsningar tar upp olika användningsområden av AI i olika branscher och yrkesgrupper och hur man kan utveckla sin kompetens för att möta den nya tekniken.

Föreläsning 25,000 kr (exkl. moms)

I den här föreläsningen, på 120 minuter, kommer vi att utforska de olika användningsområdena av AI inom olika yrkesgrupper och branscher. Vi kommer att titta på hur AI kan användas för att förbättra arbetsprocesser och produktivitet samt vilka möjligheter som finns för att utveckla nya tjänster och produkter.

Vi kommer också att diskutera hur man kan utveckla sin kompetens för att möta de förändringar som AI för med sig. Vi kommer att titta på olika utbildningsmöjligheter och hur man kan fortsätta utveckla sin kompetens över tid för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Genom att delta i den här föreläsningen kommer du och dina medlemmar att få en bättre förståelse för hur AI kommer att påverka er yrkesgrupp och hur ni kan förbereda er för framtiden. Vi är övertygade om att AI kommer att ha en stor inverkan på arbetsmarknaden och vi vill hjälpa er att vara väl rustade för den nya tekniken.

Vi utgår från vetenskapliga undersökningar i ämnet utifrån forskare vid olika internationella universitet och instanser som Harvard och Stanford.

Passa på att utbilda era medlemmar redan nu så att de är redo för framtiden!

Bästa hälsningar från Biljon-teamet!